You are here: Home Mitoloji

Hint Mitolojisi

Prof. Dr. Korhan Kaya tarafından yazıldı.

Hint mitolojisi çok geniş ve karışık bir mitolojidir. Bununla birlikte onu bilmeden Hint edebiyat ürünlerini tam olarak anlamak olanaksızdır. Vedik dönemin tanrılaştırılmış doğa olayları ile epik dönemin tanrıları, insan-tanrı kahramanları birbirine karışır, bir harman olur. Birbirine zaman zaman üstünlük kuran eril ve dişil inançlar yanyana yaşamaktadır. Doğadaki canlılar, ölüler, ruhlar en üstün güçler olarak ileri sürülebilmektedir. Mitoloji, ilkel inançların dışardan gelen etkilerle kaynaşmasıyla daha geniş, daha bir karmaşık hale gelmektedir. Değişik tanrılara aynı niteliklerin verilmesi, hatta aynı isimlerle seslenilmesi bu karışıklığı daha da arttırır.

Hint mitolojisini iki devrede incelemek olanaklıdır: Veda dönemi ve destan dönemi; başka bir deyişle vedik ve epik dönem. Bunların yanı sıra Hindistan'da ortaya çıkan Hinduizm dışındaki Buddhizm ve Caynizm gibi inanç sistemlerinin beslendiği mitolojileri ayrıca ele almak gerekir.

© 2009 hindoloji.com. All right reserved unless otherwise stated.